Blog

Pakowanie mienia przesiedleńczego

Jak sprowadzić samochód z USA na mienie przesiedleńcze?

Mienie przesiedleńcze (mienie osobiste) to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. Zasady przewozu mienia przesiedleńczego są uzależnione od państwa, z którego następuje przeprowadzka. Z dniem przystąpienia do UE Polska została objęta unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych. Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również jako mienie przesiedleńcze, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła.

Chcesz szybko dowiedzieć się, ile kosztuje transport z USA do Polski? Skontaktuj się z nami.

Co zalicza się do mienia przesiedleńczego?

Do mienia przesiedleńczego zalicza się:

 • majątek ruchomy gospodarstwa domowego (rzeczy osobiste, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek danych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych),
 • rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty,
 • dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania rzemiosła lub zawodu.

Jakie są zasady mienia przesiedleńczego?

Żeby skorzystać ze zwolnienia z cła, należy złożyć w oddziale celnym/urzędzie celno-skarbowym w Polsce zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła. Decyzję w sprawie zwolnienia towarów z cła każdorazowo podejmuje organ celny, któremu zostaje przedstawiony towar wraz z odpowiednimi dokumentami, uwzględniając stan faktyczny i prawny dotyczący konkretnej sprawy.

Zwolnienie z cła jest ograniczone do mienia osobistego, które:

 • pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, po której osoba przestała mieszkać w państwie trzecim, które opuściła,
 • należy do osoby, której miejsce zamieszkania znajdowało się w państwie trzecim przez co najmniej 12 miesięcy (dla ustalenia miejsca zamieszkania nie jest wystarczające samo zamieszkiwanie w sensie fizycznym, ale bez zamiaru stałego pobytu, ani też sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości niepołączony z przebywaniem w tej miejscowości),
 • jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Jak udowodnić wymagany okres używania przywożonych rzeczy?

Sprowadzając mienie przesiedleńcze należy udowodnić, że używało się przysyłanych rzeczy w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Dokumenty potrzebne do odprawy

 • polski dowód osobisty lub zaświadczenie o wydaniu dowodu (nie starsze niz 3 miesiace)
 • zaświadczenie o aktualnym miejscu zameldowania/ urzad gminy, miasta (nie starsze niz 3 miesiace)
 • dowód rejestracyjny USA
 • dokumenty potwierdzające pobyt w USA przez okres 12 miesięcy- rozliczenie podatkowe, rachunki za mieszkanie, telefon itp
 • akt własnosci pojazdu (certificate of title, pink slip)
 • rachunek za transport z USA do Polski
 • lista mienia przesiedlenia
 • zabezpieczenie celne w przypadku odprawy celnej w innym mieście niz Gdynia, płatne w Gdyni

Warunki odprawy jako mienie

 • pojazdy muszą być zarejestrowane na własciciela przez okres 6 miesięcy.
 • lista mienia przysługuje raz na 36 miesiecy i od momentu otwarcia listy można przez okres 12 miesiecy przywozić rzeczy wpisane na listę. W przypadku wpisania na listę pojazdów, muszą być one zarejestrowane przez okres 6 miesięcy.
 • nie istnieją limity ilościowe, np jeden samochód, jeden motocykl. Warunkiem jest tylko 6-cio miesięczna rejestracja na wlaściciela mienia

Dokumenty potrzebne przy wysyłce na cło

 • akt własności (title),
 • rachunek zakupu/ faktura,
 • rachunek transportowy od Martin Transports,
 • zabezpieczenie celnie w przypadku clenia poza Gdynia.

Nie wolno przesyłać

 • wyrobów akcyzowych (papierosy, alkohol, olej silnikowy, tabbaco),
 • żywych roslin, produkty żywnosciowe mogą podlegać badaniom polskiego Sanepidu,
 • amunicji, broni, pustych łusek, baterii, materiałow wybuchowych,
 • produktów wymagających licencji na export, narkotyków.

Wymagane dokumenty przy rejestracji auta na mienie przesiedleńcze

 • wypełniony wniosek
 • originał dowodu własności pojazdu: ORYGINALNY TYTUŁ WLASNOSCI oraz ORYGINALNA I WAŻNA REJESTRACJA AUTA Z USA
  tytuł to tzw "title" albo "pink slip". Originalny dokument ze znakiem wodnym musimy zabrać ze sobą do urzędu komunikacji.
  Amerykańska rejestracja powinna być na oryginalnym papierze DMV, nie kserokopia.
  PRZYSIĘGŁE TŁUMACZENIE DWUSTRONNE TYTUŁU WŁASNOŚCI (TITLE) ORAZ PRZEDNIEJ STRONY REJESTRACJI USA
 • oryginalny dokument celny SAD wydany w porcie
 • oryginalna lista mienia przesidlenia podbita w urzędzie celnym w porcie
 • wyciąg ze świadectwa homologacji - LUB PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO (koszt około 100 PLN)
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (aktualnie 500 ZŁ)

Przekazanie

Odprawy mienia może dokonać agencja celna na podstawie przekazania upoważnienia.

List mienia przesiedleńczego

Jak wygląda lista mienia?
Na liście mienia przesiedleńczego powinien znajdować się:

 • adres w USA, data
 • numerowana lista mienia, liczba sztuk i wartość
 • oświadczenia i podpis
Ściągnij od nas listę mienia przesiedleńczego i wypełnij ją, wpisując przesyłane rzeczy i ich wartość.

Ile kosztuje sprowadzenie samochodu z USA?

Cena transportu przy sprowadzeniu samochodu z USA do Polski zależy od wielu czynników. Wielkość auta i ilość dodatkowych rzeczy, skąd wyruszy transport, preferowany sposób wysyłki to tylko początkowe decyzje do podjęcia.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, ile kosztuje sprowadzenie samochodu i mienia przesiedleńczego z USA do Polski.